Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A122 (1–9)https://doi.org/10.17684/i8A122ro

O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț

Vlad Cojocaru

Affiliations

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

History

Primit: 4 iulie 2018
Acceptat: 20 iulie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

cîmp toponimic
diferențiere hidronimică
extensie toponimică
diminutiv
afluent

Abstract

Studiul încearcă să ofere o explicație unei microstructuri toponimice, analizînd în ce măsură aceasta se încadrează într-un tip deja prezent în lucrările de specialitate sub numele de diferențiere hidronimică. Neutralizarea unei opoziții create la nivelul numelui între un curs de apă și afluentul său principal, în urma unui proces de extensie hidronimică, este marcată în planul denominației prin substituirea formei de bază a hidronimului de către forma sa diminutivală. Pentru a urmări o eventuală evoluție a raportului de desemnare au fost utilizate surse diverse, relevante pentru o analiză a numelor atît la nivel popular, cît și oficial, consemnate în documente scrise sau înregistrate la fața locului prin anchete directe. Atestările conduc la concluzia că sîntem în prezența unei diferențieri hidronimice, cel puțin la un anumit nivel, dar nu este vorba în acest caz de extensia numelui afluentului principal asupra cursului de apă confluent.

Links

 • Full text (in Romanian; 9 p., 129 KB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Cojocaru, V. (2018). O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț, Diacronia 8 (October 7), A122 (1–9), https://doi.org/10.17684/i8A122ro
  BibTeX:@ARTICLE{cojocaru2018,
   author = {Vlad Cojocaru},
   title = {O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A122},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A122ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A122/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 675 / 594 / 1269

 • Downloads (full text): 886 / 809 / 1695