Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A120 (1–8)doi:10.17684/i8A120ro

Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș

Adelina Emilia Mihali

Affiliations

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. Emil Racoviță 21, 400165, Cluj-Napoca, România

History

Primit: 6 iulie 2018
Acceptat: 26 iulie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

toponim
hidronim
antroponim
nume de familie
model toponimic

Abstract

Articolul este o analiză a hidronimelor din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, fiind parte a unei cercetări mai ample asupra toponimiei maramureșene. Amplasat într-o zonă deluroasă, la poalele munților Gutîi, pe cursul rîului Mara, hotarul celor patru localități componente ale comunei, Breb, Hoteni, Sat-Șugatag și Ocna Șugatag, se caracterizează printr-o vastă rețea hidronimică, văi și izvoare, afluenți ai Marei, dar și fîntîni, lacuri și mlaștini. Corpusul lucrării a fost extras din materialul toponimic cules prin anchete de teren, nepublicat pînă în prezent. Numele topice sînt tratate individual, pentru fiecare hidronim precizîndu-se răspunsurile informatorilor, formele diferite, dacă este cazul, precum și date suplimentare, cunoscute de noi, Ocna Șugatag fiind localitatea noastră natală. Scopul acestui demers este stabilirea etimologiei hidronimelor din arealul cercetat. Pentru o privire de ansamblu asupra hidronimiei și a antroponimiei care stă la baza ei, indicăm și ariile de răspîndire ale unor nume topice, limitîndu-ne însă la Transilvania, precum și frecvența numelor de familie pe județ. În urma analizei etimologice a toponimelor care denumesc ape, acestea sînt clasificate din punct de vedere structural, pentru a ilustra modelele sintactico-morfologice identificate. Concluzia noastră susține faptul că hidronimele din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, reflectă relațiile de proprietate, precum și caracteristicile geomorfologice și geologice ale locului.

Links

 • Full text (in Romanian; 8 p., 297 KB)
 • 4 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Mihali, A. E. (2018). Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, Diacronia 8 (October 7), A120 (1–8), http://dx.doi.org/10.17684/i8A120ro
  BibTeX:@ARTICLE{emilia mihali2018,
   author = {Adelina Emilia Mihali},
   title = {Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A120},
   doi = {10.17684/i8A120ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A120/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 329 / 319 / 648

 • Downloads (full text): 463 / 417 / 880