Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A119 (1–14)https://doi.org/10.17684/i8A119ro

Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică

Ionel Muntele

Affiliations

 • Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România
 • Colectivul de Geografie, Filiala din Iași a Academiei Române, Bd. Carol I 8, 700505 Iași, România

History

Primit: 18 iunie 2018
Acceptat: 5 iulie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

toponimie
contact lingvistic
semasiologie

Abstract

Reieșit din preocupările pentru cercetarea evoluției procesului de populare al Moldovei istorice, studiul de față propune o analiză a distribuției spațiale și a relevanței geografice a hidronimelor din această regiune. În acest scop au fost inventariate un număr de 2040 cursuri de apă, identificate în diverse materiale cartografice. Acestora li s-au atribuit informații suplimentare legate de originea denumirii și semnificație. Demersul utilizează explicațiile etimologice preluate din literatura de specialiatate consultată și categoriile de relevanță geografică aferente elementelor cadrului natural sau antropic. Dincolo de limitele impuse de lacunele documentare inerente sau de controversele existente în explicarea etimologiei și a sensului unor denumiri, rezultatele produse prin analiza distribuției statistice a categoriilor reținute au constituit suportul unor clasificări tipologice la nivelul bazinelor hidrografice (32 la număr). Concluziile extrase certifică existența unor puternice conexiuni cu răspîndirea unor grupuri etnice (actuale sau din trecut) și cu particularități ale mediului natural ori induse de relații social-economice specifice.

Links

 • Full text (in Romanian; 14 p., 1 MB)
 • 9 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Muntele, I. (2018). Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică, Diacronia 8 (October 7), A119 (1–14), https://doi.org/10.17684/i8A119ro
  BibTeX:@ARTICLE{muntele2018,
   author = {Ionel Muntele},
   title = {Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A119},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A119ro},
   pages = "(1–14)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A119/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 669 / 672 / 1341

 • Downloads (full text): 1075 / 1323 / 2398