Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A115 (1–7)https://doi.org/10.17684/i8A115ro

Variabile în acceptabilitatea variantelor tranzitive ale verbelor de schimbare de stare cu cauză internă în română

Maria Poponeț

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș–Bolyai”, Str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, România

History

Primit: 4 iulie 2018
Acceptat: 11 august 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

verbe de schimbare de stare cu cauză internă
acceptabilitatea tranzitivului
denotația subiectului
grup de vîrstă
valență

Abstract

Lucrarea studiază acceptabilitatea variantelor tranzitive pentru o serie de verbe de schimbare de stare, aparent cu cauză internă, în română: verbele exprimă evenimente de schimbare de stare și nu prezintă variante tranzitive. În acest scop, am creat un chestionar lingvistic ce testează acceptabilitatea corespondentelor tranzitive ale acestor verbe, în care am alternat denotația argumentului subiect: forță naturală vs. agent. Rezultatele obținute de la cei 33 de participanți la studiu arată influența factorilor semantici asupra acceptabilității tranzitivelor. Respondenții au considerat drept marginale tranzitivele cu subiecte forțe naturale, respingînd tranzitivele cu subiecte agent. Pe de altă parte, acceptabilitatea tranzitivelor variază in funcție de vîrsta participanților, valorile mici acordate tranzitivelor testate, indiferent de denotația argumentului subiect, de către cel mai tînăr grup de participanți indică menținerea valenței actuale a acestor verbe.

Links

 • Full text (in Romanian; 7 p., 111 KB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Poponeț, M. (2018). Variabile în acceptabilitatea variantelor tranzitive ale verbelor de schimbare de stare cu cauză internă în română, Diacronia 8 (October 7), A115 (1–7), https://doi.org/10.17684/i8A115ro
  BibTeX:@ARTICLE{poponet2018,
   author = {Maria Poponeț},
   title = {Variabile în acceptabilitatea variantelor tranzitive ale verbelor de schimbare de stare cu cauză internă în română},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A115},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A115ro},
   pages = "(1–7)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A115/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 601 / 680 / 1281

 • Downloads (full text): 791 / 881 / 1672