Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A114 (1–8)https://doi.org/10.17684/i8A114ro

Cererea cananeencei sau despre rugăciune ca formă de politețe lingvistică

Daiana Felecan

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Str. Victoriei 76, 430122 Baia Mare, România

History

Primit: 27 mai 2018
Acceptat: 9 iunie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

stilistică
text biblic
filologie
etnolingvistică
retorică

Abstract

Lucrarea își propune să stabilească limitele semantice dintre termenii rugăciune și rugăminte, implicit sensurile pragmatice comportate de cele două lexeme la diferite niveluri ale limbii. În ceea ce privește rugăciunea, destinatorul transmite un mesaj unui destinatar non-saturabil referențial în contextul pragmatic al lumii fenomenale, ci „reperabil” exclusiv în lumea necesității. Vom exemplifica o mostră de dialog dintre reprezentanții (femeia cananeeancă și Iisus Cristos) a două spații delimitate spiritual. Femeia cere milostivirea proprie întru deposedarea fiicei de duhuri necurate. Prin dibăcia cu care știe să negocieze sensurile respectînd pozițiile de rol situațional, ea se dovedește o bună practicantă a principiului cooperativ, în general, a politeții pragmatice, în special. Locutoarea face apel la mișcările de susținere a celor mai adecvate strategii discursive, care o vor conduce la obținerea unui nivel optim de comunicare, mai exact la dobîndirea obiectului rugăciunii sale: însănătoșirea fiicei.

Links

 • Full text (in Romanian; 8 p., 109 KB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Felecan, D. (2018). Cererea cananeencei sau despre rugăciune ca formă de politețe lingvistică, Diacronia 8 (October 7), A114 (1–8), https://doi.org/10.17684/i8A114ro
  BibTeX:@ARTICLE{felecan2018,
   author = {Daiana Felecan},
   title = {Cererea cananeencei sau despre rugăciune ca formă de politețe lingvistică},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A114},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A114ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A114/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 736 / 620 / 1356

 • Downloads (full text): 1960 / 1241 / 3201