Article
Diacronia 6, September 30, 2017, A85 (1–8)https://doi.org/10.17684/i6A85ro

Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche

Isabela Nedelcu

Affiliations

 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România

History

Primit: 26 mai 2017
Acceptat: 3 iunie 2017
Publicat: 30 septembrie 2017

Key words

pronume indefinit
adjectiv indefinit
cuantificator
română veche
variație

Abstract

În acest articol se stabilesc și se discută, prin raportare la limba actuală, o serie de particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba veche: forme care s-au pierdut, modalități mai multe (sintetică, analitică și mixtă) de exprimare a genitiv-dativului singular și plural, topica mai permisivă și posibilitatea de a se construi cu un substantiv nearticulat. Descrierea particularităților gramaticale ale cuantificatorului tot evidențiază o mare variație: (i) între realizarea sintetică, realizarea analitică și cea mixtă a genitiv-dativului (toatei + substantiv la genitiv-dativ, a/la/de toată + substantiv cu formă de nominativ-acuzativ, a toată + substantiv la genitiv-dativ); (ii) între forma (pronominală și adjectivală) cu particula finală –a și cea fără –a (tuturor, tuturora; tuturor oamenilor, tuturora fraților); (iii) între postpunerea și antepunerea lui tot în raport cu anumite pronume (ei toți, toți ei); (iv) între structura cu substantiv articulat și cea cu substantiv nearticulat (toate zilele, toate zile). Comparația cu limba actuală arată că, în unele cazuri, variația a fost eliminată, iar în altele se păstrează.

Links

 • Full text (in Romanian; 8 p., 148 KB)
 • 13 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Nedelcu, I. (2017). Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche, Diacronia 6 (September 30), A85 (1–8), https://doi.org/10.17684/i6A85ro
  BibTeX:@ARTICLE{nedelcu2017,
   author = {Isabela Nedelcu},
   title = {Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {September},
   number = {6},
   eid = {A85},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i6A85ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/6/A85/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 753 / 681 / 1434

 • Downloads (full text): 926 / 851 / 1777