Article
Diacronia 6, September 30, 2017, A83 (1–9)https://doi.org/10.17684/i6A83ro

Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche

Camelia Stan

Affiliations

 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România

History

Primit: 18 mai 2017
Acceptat: 4 iunie 2017
Publicat: 30 septembrie 2017

Key words

gramatică istorică
text biblic
documente vechi

Abstract

Lucrarea noastră face parte dintr-un studiu colectiv asupra morfologiei istorice a limbii române, elaborat la Institutul de Lingvistică din București al Academiei Române. Analiza de față aprofundează o problemă particulară a evoluției cuantificatorilor numelui, și anume tendința de sudură internă pe care numeralele ordinale compuse au manifestat-o în româna veche, între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Tendința spre unitate formală a produs modificări morfologice și de comportament sintactic ale numeralelor. Obiectivul urmărit în analiză este acela de a releva și de a explica manifestările morfosintactice ale acestui proces evolutiv. De aceea, formele numeralului sînt discutate prin referire la organizarea sintactică a grupului nominal cuantificat. Cadrul conceptual și metodologic adoptat este cel al teoriei gramaticalizării și al sintaxei diacronice moderne. Cercetarea structurilor vechi care conțin numerale ordinale a condus la observații privind: particularitățile de flexiune și caracterul articulabil al numeralelor ordinale, stadiul de gramaticalizare al formantului al, originea formanților enclitici –l(u)/–le/–lea, –a, topica formanților.

Links

 • Full text (in Romanian; 9 p., 158 KB)
 • 22 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Stan, C. (2017). Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche, Diacronia 6 (September 30), A83 (1–9), https://doi.org/10.17684/i6A83ro
  BibTeX:@ARTICLE{stan2017,
   author = {Camelia Stan},
   title = {Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {September},
   number = {6},
   eid = {A83},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i6A83ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/6/A83/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 838 / 917 / 1755

 • Downloads (full text): 1326 / 1146 / 2472