Essay
Diacronia 5, March 23, 2017, A79 (1–11)https://doi.org/10.17684/i5A79ro

Literatura – un interstițiu discursiv

Dumitru Tucan

Affiliations

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara, România

History

Primit: 1 decembrie 2016
Acceptat: 24 decembrie 2016
Publicat: 23 martie 2017

Key words

pragmatică literară
poetică
teoria literaturii

Abstract

Pornind de la un caz celebru de geneză literară, mai precis rescrierea piesei Englezește fără profesor în varianta La Cantatrice chauve, lucrarea de față analizează relația complexă dintre obiectele cu pretenție literară și spațiul literar. Perspectiva asumată este derivată din pragmatica discursului literar (cf. Maingueneau, 2007), fiind interesată în a observa caracterul procesual al fenomenului literar, caracter care nu poate fi gîndit în afara relației cu metamorfozele imaginarului socio-cultural. Observînd caracterul relațional al noțiunii de literatură de-a lungul istoriei și capacitatea sa continuă de a se metamorfoza în relație cu obiectele care îi contesta stabilitatea, observînd calitatea literaturii de „interstițiu discursiv” sau pe aceea de „discurs constituent”, analiza își propune să arate faptul că obiectele textuale care tentează intrarea în „cîmpul literaturii” sînt semnalele presiunilor pe care istoria și metamorfozele culturale generate de aceasta le exercită asupra fenomenului literar, imprimîndu-i acestuia o importantă dimensiune transgresivă.

Links

 • Full text (in Romanian; 11 p., 148 KB)
 • References and citations in BDD
 • Export citation
  Text:Tucan, D. (2017). Literatura – un interstițiu discursiv, Diacronia 5 (March 23), A79 (1–11), https://doi.org/10.17684/i5A79ro
  BibTeX:@ARTICLE{tucan2017,
   author = {Dumitru Tucan},
   title = {Literatura – un interstițiu discursiv},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {March},
   number = {5},
   eid = {A79},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i5A79ro},
   pages = "(1–11)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A79/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 887 / 924 / 1811

 • Downloads (full text): 1059 / 1186 / 2245