Article
Diacronia 5, March 23, 2017, A73 (1–9)doi:10.17684/i5A73ro

Categoria etnică din perspectivă lingvistică

Răzvan Săftoiu

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, România

History

Primit: 25 ianuarie 2017
Acceptat: 27 ianuarie 2017
Publicat: 23 martie 2017

Key words

sociolingvistică
antropologie lingvistică
diacronie

Abstract

În această lucrare, propun analiza din perspectivă lingvistică a construcției unei categorii etnice din România care este denumită prin cel puțin doi termeni: țigan și rom. Conceptul de categorie se referă la membrii unui anumit grup care se diferențiază de alte grupuri printr-un set de elemente specifice recunoscute la nivelul unei comunități mai largi. În interacțiune, indivizii apelează frecvent la categorii și la setul de trăsături pe care îl poartă o anumită categorie, deoarece este mai ușor de operat cu seturi de cunoștințe decît cu referințe pentru fiecare individ în parte. Analiza are la bază o serie de expresii și locuțiuni, proverbe și glume care au circulat (sau încă mai circulă) în spațiul românesc și care au conturat, la nivelul mentalității colective, imaginea unei categorii etnice a cărei denumire (încă) oscilează între doi termeni. Textele au fost grupate în funcție de diverse stereotipuri asociate categoriei etnice avute în vedere, evidențiind conotațiile peiorative ale utilizărilor termenului țigan în raport cu categoria etnică rom, o categorie „goală” de semnificație, care poate fi „umplută” cu elemente ce pot creiona o imagine pozitivă.

Links

 • Full text (in Romanian; 9 p., 130 KB)
 • 2 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Săftoiu, R. (2017). Categoria etnică din perspectivă lingvistică, Diacronia 5 (March 23), A73 (1–9), http://dx.doi.org/10.17684/i5A73ro
  BibTeX:@ARTICLE{saftoiu2017,
   author = {Răzvan Săftoiu},
   title = {Categoria etnică din perspectivă lingvistică},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {March},
   number = {5},
   eid = {A73},
   doi = {10.17684/i5A73ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A73/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 794 / 758 / 1552

 • Downloads (full text): 1156 / 899 / 2055