Article
Diacronia 5, March 23, 2017, A68 (1–7)doi:10.17684/i5A68ro

Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)

Cristian Ungureanu

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 21 noiembrie 2016
Acceptat: 31 decembrie 2016
Publicat: 13 ianuarie 2017

Key words

traducere
onomastică
literatură veche
scriere laică

Abstract

Vita di Pietro este o lucrare alcătuită de grecul Antonio Catiforo în limba italiană, publicată la Veneția, în 1736; o versiune a sa în limba greacă a fost publicată tot la Veneția, un an mai tîrziu, de către Alexandros Kankellarios. Lucrarea conține șase cărți și sintetizează informațiile oferite de surse referitoare la epoca și personalitatea țarului rus. În română, ea a cunoscut mai multe traduceri la jumătatea și în a doua perioadă a secolului al XVIII-lea, în toate cele trei provincii românești. Numărul mare de copii arată interesul de care s-a bucurat această lucrare în epocă.

Articolul de față prezintă cîteva particularități ale transferului numelor proprii din limba-sursă în limba-țintă. Am analizat patru tipuri de nume proprii: horonimul Moscovia și etnonimul aferent, horonime occidentale, antroponime rusești, antroponime de alte origini, urmărind felul în care traducătorii se raportează la sursă și diferențele dintre versiuni din acest punct de vedere.

Links

 • Full text (in Romanian; 7 p., 132 KB)
 • 4 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Ungureanu, C. (2017). Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo), Diacronia 5 (January 13), A68 (1–7), http://dx.doi.org/10.17684/i5A68ro
  BibTeX:@ARTICLE{ungureanu2017,
   author = {Cristian Ungureanu},
   title = {Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {January},
   number = {5},
   eid = {A68},
   doi = {10.17684/i5A68ro},
   pages = "(1–7)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A68/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 959 / 977 / 1936

 • Downloads (full text): 1038 / 933 / 1971