Article
Diacronia 5, March 23, 2017, A67 (1–10)doi:10.17684/i5A67ro

Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești

Marinușa Constantin

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Aleea Universității 1, 900472 Constanța, România

History

Primit: 20 decembrie 2016
Acceptat: 14 februarie 2017
Publicat: 23 martie 2017

Key words

verb
derivare
schimbare de stare
prefix
vechea română literară
diacronie

Abstract

Lucrarea de față, înscrisă în cadrul morfologiei derivaționale, vizează analiza verbelor derivate cu în– (îm–), excerptate din texte vechi românești, din perspectivă logico-semantică.

Pornind de la premisa că, indiferent de etapele unui idiom, există suficiente mijloace de redare a unor aspecte ce țin, în principiu, de creativitatea lexicală internă a limbii în cauză, este interesant de evidențiat modul în care se reflectă ‘schimbarea de stare’, în principalele texte vechi din româna literară. Grilele de analiză includ principiile semantic și morfologic—adaptate materialului nostru de lucru, constituit dintr-un corpus care cuprinde texte religioase și laice, datate din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea.

Demersul nostru a vizat diferite posibilități de exprimare a ‘transfomării’ concretizate în procesul evolutiv-dinamic, ținînd cont de raporturile categoriale autorizate între prefixul în– și bazele cărora li se atașează și de valorile conceptuale impuse de afixul menționat termenului derivat.

Links

 • Full text (in Romanian; 10 p., 188 KB)
 • 18 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Constantin, M. (2017). Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești, Diacronia 5 (March 23), A67 (1–10), http://dx.doi.org/10.17684/i5A67ro
  BibTeX:@ARTICLE{constantin2017,
   author = {Marinușa Constantin},
   title = {Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {March},
   number = {5},
   eid = {A67},
   doi = {10.17684/i5A67ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A67/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 800 / 739 / 1539

 • Downloads (full text): 1186 / 799 / 1985