Article
Diacronia 5, March 23, 2017, A66 (1–13)https://doi.org/10.17684/i5A66ro

Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)

Ana-Maria Minuț

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 1 februarie 2017
Acceptat: 2 februarie 2017
Publicat: 23 martie 2017

Key words

vechea română literară
morfologie istorică
traducere
text biblic
diacronie

Abstract

În cadrul proiectului CNCS cu titlul Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (Ms. 45 BAR Cluj). Ediție critică, studii lingvistice și filologice, am elaborat studiul morfologic al textului. Existența, în acest manuscris de dimensiuni considerabile (peste 900 de pagini), a unei problematici lingvistice ample și diverse îndreptățește pe deplin interesul pentru analiza sa. În studiul de față sînt urmărite, la nivel morfologic, trei aspecte: punctele stabile, care asigură continuitatea sistemului, inovațiile (unele, aflate în faze incipiente, altele, în faze avansate), respectiv elementele specifice textului ca atare. Cercetarea detaliată a ms. 45, pe baza metodelor descriptive tradiționale, dar și cu elemente de metodă aparținînd unor teorii lingvistice mai recente, contribuie la înțelegerea dinamicii istorice a constituirii normelor literare la nivel gramatical.

Links

 • Full text (in Romanian; 13 p., 192 KB)
 • 17 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Minuț, A. (2017). Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj), Diacronia 5 (March 23), A66 (1–13), https://doi.org/10.17684/i5A66ro
  BibTeX:@ARTICLE{minut2017,
   author = {Ana-Maria Minuț},
   title = {Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {March},
   number = {5},
   eid = {A66},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i5A66ro},
   pages = "(1–13)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A66/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1108 / 995 / 2103

 • Downloads (full text): 1483 / 1261 / 2744