Article
Diacronia 4, August 1, 2016, A53 (1–16)https://doi.org/10.17684/i4A53ro

Perspective și probleme ale teoriei prototipului

Dirk Geeraerts

Affiliations

Unitatea de Cercetare Lingvistică, Universitatea Catolică din Leuven, Blijde-Inkomststraat 21, PO Box 03308, B-3000 Leuven, Belgia

History

Primit: 5 iunie 2016
Acceptat: 13 iunie 2016
Publicat: 1 august 2016

Key words

lingvistică cognitivă

Abstract

În paralel cu cercetările întreprinse asupra aplicării teoriei prototipului la chestiuni privind schimbarea semantică (concretizate, în cele din urmă, în apariția monografiei mele din 1997, Diachronic Prototype Semantics [Semantica diacronică a prototipului]), mi-am îndreptat în cîteva rînduri atenția asupra clarificării teoretice a noțiunii de prototipicitate ca atare (și a noțiunii înrudite de polisemie). În acest articol încerc să introduc o oarecare sistematicitate în multiplele utilizări ale noțiunii de „prototipicitate”, trasând o distincție între două axe de clasificare încrucișată. În primul rînd, disting între două fenomene structurale cruciale ce stau la baza efectelor prototipicității: flexibilitatea (adică absența unor granițe și demarcații precise) și saliența (adică diferențele de dominanță structurală). În al doilea rînd, sugerez că ambele fenomene de prototipicitate pot fi identificate la un nivel intensional (nivelul definițiilor) și la un nivel extensional (nivelul referenților). Clasificarea încrucișată realizată în acord cu cele două axe evidențiază patru tipuri principale de efecte ale prototipicității.

Links

 • Full text (in Romanian; 16 p., 214 KB)
 • References and citations in BDD
 • Export citation
  Text:Geeraerts, D. (2016). Perspective și probleme ale teoriei prototipului, Diacronia 4 (August 1), A53 (1–16), https://doi.org/10.17684/i4A53ro
  BibTeX:@ARTICLE{geeraerts2016,
   author = {Dirk Geeraerts},
   title = {Perspective și probleme ale teoriei prototipului},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {August},
   number = {4},
   eid = {A53},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i4A53ro},
   pages = "(1–16)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/4/A53/ro}
  }

Copyright

© 2016 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1417 / 2358 / 3775

 • Downloads (full text): 2051 / 8176 / 10227