Article
Diacronia 4, August 1, 2016, A50 (1–16)https://doi.org/10.17684/i4A50ro

Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)

Enikő Pál1,, Francisc Gafton2,

Affiliations

1Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Universitatea Sapientia, Piața Libertății 1, 530104 Miercurea Ciuc, România
2Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 19 mai 2016
Acceptat: 24 mai 2016
Publicat: 1 august 2016

Key words

lingvistică diacronică
schimbare lingvistică
bază de articulație
bază psihologică
evoluție în limbă

Motto

„După modul cum vorbesc franțuzește mai mulți oameni vei cunoaște că unul este Francez de naștere, iar altul Romîn, altul Neamț, altul Englez”

„în gura unui Romîn care vorbește franțuzește nu atît limba romînă se schimbă după cea franceză, cît cea franceză după cea romînă”

(Philippide, 1894)

Abstract

Prezentarea de față își propune să observe eforturile făcute în lingvistică spre a afla dacă baza de articulație este un concept viabil, util și dacă—mai presus de orice—reflectă realitatea. Întrucît, după știința noastră, cea mai bună dezvoltare a conceptului se petrece în spațiul științific românesc, prin A. Philippide și G. Ivănescu, vom încerca să urmărim direcția deschisă la mijlocul secolului al XIX-lea, sub influența perspectivei evoluționiste, și urmată de către cei doi mari teoreticieni ai conceptului.

În partea a doua a studiului nostru vom încerca o sinteză a chestiunii, din perspectivă actuală, mai cu seamă întrucît, după cei doi învățați români, lingvistica românească nu s-a mai ocupat de acest concept, deși premisele existente sînt solide, valoroase, adică de mare sprijin.

Links

 • Full text (in Romanian; 16 p., 205 KB)
 • 9 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:1, E. P. & 2, F. G. (2016). Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I), Diacronia 4 (August 1), A50 (1–16), https://doi.org/10.17684/i4A50ro
  BibTeX:@ARTICLE{pal 12016,
   author = {Enikő Pál 1, Francisc Gafton 2},
   title = {Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {August},
   number = {4},
   eid = {A50},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i4A50ro},
   pages = "(1–16)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/4/A50/ro}
  }

Copyright

© 2016 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1636 / 1734 / 3370

 • Downloads (full text): 1988 / 2166 / 4154