Article
Diacronia 3, February 12, 2016, A36 (1–21)https://doi.org/10.17684/i3A36ro

Modele culturale de standardizare lingvistică

Dirk Geeraerts

Affiliations

Unitatea de Cercetare Lingvistică, Universitatea Catolică din Leuven, Blijde-Inkomststraat 21, PO Box 03308, B-3000 Leuven, Belgia

History

Primit: 9 februarie 2015
Acceptat: 18 septembrie 2015
Publicat: 12 februarie 2016

Key words

modele culturale
lingvistică cognitivă
psiholingvistică

Abstract

În acord cu tendințele din teoria culturală (vezi Burke et al., 2000), lingvistica cognitivă evidențiază faptul că noi înțelegem realitatea socială prin prisma unor modele, „modele culturale” sau „teorii naive (populare)”, și, de la Holland & Quinn (1987) la Lakoff (1996) și Palmer (1998) pînă la Dirven et al. (2001a, 2001b), specialiștii în lingvistică cognitivă au demonstrat că instrumentarul tehnic al lingvisticii cognitive poate fi utilizat pentru a arăta că perspectivele noastre asupra realității sociale sînt modelate pe baza unor de tipare de gîndire. Însă, dacă limba este o realitate socială și culturală, ce modele ne formează concepția despre limbă? Mai exact, care sînt modelele care formează modul nostru de a gîndi despre limbă ca fenomen social? Care sînt paradigmele pe care le folosim pentru a gîndi despre limbă, nu neapărat ca structură lingvistică (așa cum se observă în Reddy 1979), ci ca variație lingvistică, adică modelele despre felul în care varietățile lingvistice sînt răspîndite într-o comunitate lingvistică și maniera prin care această distribuție ar trebui evaluată?

Scopul lucrării de față este de a discuta existența a două modele de bază: cel raționalist și cel romantic. Voi cartografia modalitățile prin care aceste două modele interacționează, voi descrie evoluția lor în curgerea timpului și voi explora modul în care ele pot fi întrebuințate pentru a analiza variația lingvistică actuală.

Links

 • Full text (in Romanian; 21 p., 205 KB)
 • References and citations in BDD
 • Export citation
  Text:Geeraerts, D. (2016). Modele culturale de standardizare lingvistică, Diacronia 3 (February 12), A36 (1–21), https://doi.org/10.17684/i3A36ro
  BibTeX:@ARTICLE{geeraerts2016,
   author = {Dirk Geeraerts},
   title = {Modele culturale de standardizare lingvistică},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {February},
   number = {3},
   eid = {A36},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i3A36ro},
   pages = "(1–21)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/3/A36/ro}
  }

Copyright

© 2016 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1408 / 1677 / 3085

 • Downloads (full text): 1853 / 1739 / 3592