Article
Diacronia 2, July 17, 2015, A23 (1–17)https://doi.org/10.17684/i2A23ro

Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

Mădălina Ungureanu

Affiliations

Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Lascăr Catargi 54, 700107 Iași, România

History

Primit: 6 mai 2015
Acceptat: 29 iunie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Key words

text biblic
traducere
vechea română literară
filologie
glose

Abstract

Ms. nr. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române conţine prima traducere românească integrală a Vechiului Testament în versiunea Septuagintei păstrată pînă astăzi, realizată de Nicolae Milescu Spătarul în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Istoria acestui text este descifrată doar parţial; se știe că manuscrisul nu conţine traducerea propriu-zisă, ci o revizie a ei. Identitatea revizorului, ca și traseul urmat de text după această primă prelucrare, sînt încă disputate. Lucrarea de faţă își propune să studieze inventarul notelor marginale din două cărți biblice ale manuscrisului, Facerea și Iov, încercînd să stabilească o tipologie a lor; este un prim pas dintr-un demers necesar, studiul întregului inventar al notelor, care poate contribui la clarificarea aspectelor încă insuficient cunoscute ale istoriei textului.

Links

 • Full text (in Romanian; 17 p., 254 KB)
 • 11 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Ungureanu, M. (2015). Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), Diacronia 2 (July 17), A23 (1–17), https://doi.org/10.17684/i2A23ro
  BibTeX:@ARTICLE{ungureanu2015,
   author = {Mădălina Ungureanu},
   title = {Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {July},
   number = {2},
   eid = {A23},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A23ro},
   pages = "(1–17)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A23/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1428 / 1546 / 2974

 • Downloads (full text): 1671 / 1657 / 3328