Article
Diacronia 2, July 17, 2015, A22 (1–14)https://doi.org/10.17684/i2A22ro

Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

Enikő Pál

Affiliations

Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Universitatea Sapientia, Piața Libertății 1, 530104 Miercurea Ciuc, România

History

Primit: 17 martie 2015
Acceptat: 29 martie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Key words

text biblic
traducere
analiză comparată
filologie
diacronie

Abstract

Studiul de față este menit a contribui la cercetările asupra vechilor traduceri românești, privite din perspectivă traductologică. În acest sens, finalitatea urmărită o constituie aceea de a configura o tipologie a inserturilor și a omisiunilor observabile în traducerea românească a catehismului din 1648, plecîndu-se de la cauzele care le-au generat. Astfel, aplicînd metodele și instrumentarul proprii analizei comparative, se urmăresc contextele în care traducerea românească prezintă abateri de la una dintre cele două surse întrebuințate sau de ambele, precum și considerentele care au putut orienta opțiunile traducătorului de a insera sau, dimpotrivă, de a omite unități lingvistice de dimensiuni variate. În textul supus analizei, statutul inserturilor și al omisiunilor variază de la caz la caz, însă, luate în ansamblu, acestea pot fi grupate în două clase esențiale, reflectînd două nivele de performanță diferite: nivelul creației, respectiv cel al imitației.

Links

 • Full text (in Romanian; 14 p., 185 KB)
 • 9 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Pál, E. (2015). Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648, Diacronia 2 (July 17), A22 (1–14), https://doi.org/10.17684/i2A22ro
  BibTeX:@ARTICLE{pal2015,
   author = {Enikő Pál},
   title = {Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {July},
   number = {2},
   eid = {A22},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A22ro},
   pages = "(1–14)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A22/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1580 / 1775 / 3355

 • Downloads (full text): 2104 / 1567 / 3671