Article
Diacronia 2, July 17, 2015, A21 (1–8)https://doi.org/10.17684/i2A21ro

Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român

Erika-Mária Tódor

Affiliations

Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Universitatea Sapientia, Piața Libertății 1, 530104 Miercurea Ciuc, România

History

Primit: 6 martie 2015
Acceptat: 30 aprilie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Key words

limba română ne-maternă
bilingvism
interferență lingvistică
contact lingvistic
conduită verbală

Abstract

Lucrarea de față are ca punct de plecare prezentarea specificului unei populații școlare din România pentru care limba română reprezintă limba ne-maternă, limba maternă fiind limba maghiară. Prima parte a lucrării oferă o caracterizare succintă a formelor de bilingvism care pot fi identificate în contextul acestei populații. Această subtemă va aborda, pe de o parte, coordonatele lingvistice ale profilului subiectului bilingv studiat de noi (interferența lingvistică, calcul lingvistic, pseudo-creativitatea lingvistică etc.), iar, pe de altă parte, va oferi o prezentare a principalelor dimensiuni socio-afective ale conduitei verbale (cum ar fi, angoasa comunicațională, refularea intenției de comunicare, schimbarea de cod lingvistic etc.). Aceste caracteristici, în configuraţia lor specifică, pot fi urmărite și în contextul altor vorbitori bi(multi)lingvi. Partea a doua a lucrării cuprinde descrierea unor strategii de activare a vocabularului în cazul persoanelor bilingve prin raportare la varietatea contextelor de comunicare.

Constatările, observațiile formulate reprezintă o sinteză a cercetărilor empirice desfășurate în anii anteriori (2000–2013) prin metode diferite de cercetare, cum ar fi: observația, studiul de caz, interviul structurat, chestionarea. Lucrarea își propune să ofere o imagine globală asupra unei configurații specifice de manifestare a bilingvismului.

Links

 • Full text (in Romanian; 8 p., 123 KB)
 • 6 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Tódor, E. (2015). Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român, Diacronia 2 (July 17), A21 (1–8), https://doi.org/10.17684/i2A21ro
  BibTeX:@ARTICLE{todor2015,
   author = {Erika-Mária Tódor},
   title = {Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {July},
   number = {2},
   eid = {A21},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A21ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A21/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1634 / 1549 / 3183

 • Downloads (full text): 2505 / 2057 / 4562