Editorial
Diacronia 2, July 17, 2015, A17 (1–43)https://doi.org/10.17684/i2A17ro

Organicitatea științei

Francisc Gafton

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 31 martie 2015
Acceptat: 20 aprilie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Key words

organism
științele naturii
științe umaniste
co-evoluție
cultură
limbaj
umanitate

Motto

„The enemy of science is not religion [...]. The true enemy is the substitution of thought, reflection, and curiosity with dogma”. (Frans de Waal, The Bonobo and the Atheist)

Abstract

Caracterul sistemic al entităților presupune că acestea sînt formate din elemente discrete, a căror conjuncție generează structuri, funcții, forțe și roluri ierarhizate. Observarea și cercetarea entităților presupune la un moment dat segregarea lor în relație cu anumite seturi de criterii, înțelegerea entităților urmînd cuprinderii acestora în integralitate și în deplina lor conexiune cu mediul a cărui componentă, produs și factor sînt.

Avînd rostul profund de a aduce ființa umană în starea de cunoaștere și înțelegere a Universului, știința (inclusiv metodologia care inventează și reglementează căi și instrumentarul care face operațional întregul demers) urmează acest model al diviziunii specializate. Plecînd de la starea inițială de nediferențiere, știința își dezvoltă observațiile pînă la identificarea și descrierea realității și a componentelor ei specializate, în conformitate cu modalitățile de orînduire și de funcționare a lor, acomodîndu-și mijloacele de investigare la particularitățile genetice, structurale și funcționale ale respectivelor aspecte.

Împlinirea și evoluția științei sînt consecvente înglobării acestui nivel, depășirii celui interdisciplinar, și decurg din conjugarea cunoștințelor, metodelor și instrumentelor ei, spre a reflecta realitatea în deplinătatea și integritatea acesteia. Acest rezultat necesită periodica regîndire și reactualizare a organismului științei.

Links

 • Full text (in Romanian; 43 p., 628 KB)
 • 5 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Gafton, F. (2015). Organicitatea științei, Diacronia 2 (July 17), A17 (1–43), https://doi.org/10.17684/i2A17ro
  BibTeX:@ARTICLE{gafton2015,
   author = {Francisc Gafton},
   title = {Organicitatea științei},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {July},
   number = {2},
   eid = {A17},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A17ro},
   pages = "(1–43)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A17/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1887 / 1917 / 3804

 • Downloads (full text): 1815 / 2004 / 3819