Article
Diacronia 1, January 13, 2015, A5 (1–15)https://doi.org/10.17684/i1A5ro

Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română

Ștefan Găitănaru

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea din Pitești, Str. Gh. Doja 41, 110253 Pitești, România

History

Primit: 28 aprilie 2014
Acceptat: 29 iunie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Key words

gradație
intensificator
superlativul invers
analitic
sintetic

Abstract

Gradația adjectivală și adverbială a fost descrisă urmărindu-se direcțiile evolutive din latina populară și, fără o analiză în detaliu, cele integratoare, în contextul de ansamblu al limbilor romanice. Fără să aibă preocupări teoretice, prezentul studiu pleacă de la o înțelegere actuală a noțiunilor presupuse de categoria gradației, în funcție de care descrie faptele de limbă din texte aparținînd primelor trei secole. Obiectivul principal a fost exemplificarea cu fapte de limbă a tipurilor și subtipurilor de structuri și elemente: grade de intensitate (pozitivul, intensivul și superlativul absolut) și de comparație (comparativul de egalitate, de inegalitate și superlativul relativ); semiadverbele comparative și modalitățile de realizare a complementului comparativ și a expansiunii acestei poziții sintactice la nivel frastic. După evidențierea unor experimente regresive, s‑a încercat realizarea unei corelări nuanțate și diversificate între normele epocilor investigate și cea a limbii române actuale.

Links

 • Full text (in Romanian; 15 p., 230 KB)
 • 19 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Găitănaru, Șt. (2015). Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română, Diacronia 1 (January 13), A5 (1–15), https://doi.org/10.17684/i1A5ro
  BibTeX:@ARTICLE{gaitanaru2015,
   author = {Ștefan Găitănaru},
   title = {Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {January},
   number = {1},
   eid = {A5},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A5ro},
   pages = "(1–15)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A5/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1812 / 2121 / 3933

 • Downloads (full text): 2399 / 1941 / 4340