Article
Diacronia 1, January 13, 2015, A4 (1–19)https://doi.org/10.17684/i1A4ro

Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)

Daiana Felecan

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Str. Victoriei 76, 430122 Baia Mare, România

History

Primit: 30 aprilie 2014
Acceptat: 2 iulie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Key words

contact lingvistic
împrumut lexical
psiholingvistică
sociolingvistică
stilistică

Motto

[...] există o competență, un saber care se referă la a vorbi în situații determinate și cu privire la anumite lucruri, cu anumiți interlocutori. Este ceea ce se spune — în sens negativ — cînd constatăm că ceea ce spunem nu corespunde normelor, cînd spunem că sîntem incapabili să scriem o scrisoare de condoleanțe, adică să construim acest fel de text, sau cînd o doamnă ne atrage atenția: „Nu se vorbește așa cu o doamnă!” (Coșeriu, 1992–1993, p. 36)

A nu saluta sau a nu răspunde formulei întemeietoare primite în dar nu este ca și cum ai știrbi ceva din alcătuirea celuilalt, ci este ca și cum te-ai dezice de tine, ca și cum ți-ai extirpa aparatul de umanitate, ca și cum ți-ai blestema părinții. Este ca atunci cînd te încredințezi pradă instinctelor, ca atunci cînd ți se clonează profilul după acela al rinocerilor ionescieni.

Abstract

Între mijloacele lingvistice de care uzează indivizii în cadrul procesului comunicativ se înscriu și modalitățile de adresare, iar în cadrul acestora, un rol important revine formulelor de salut.

În prezenta comunicare, ne propunem să identificăm o serie de forme / formule de salut utilizate în spațiul public românesc actual și să le analizăm din perspectivă structurală și funcțională (valori pragmatice contextuale). Alături de unitățile consacrate (gramaticalizate / clișeizate), vom înregistra și altele, purtătoare de noi valori semantice, survenite în urma unor determinări situaționale.

Astfel, vom distinge între două modalități lingvistice de salut: convenționale (neutre din punct de vedere stilistic, utilizate de întreaga comunitate de locutori și neconvenționale (de import recent, englezești majoritatea, calcuri, care reconstituie tiparul originar sau sînt preluate fără nici o modificare din limba împrumutătoare, utilizate cu intenție persuasivă sau ironică).

Corpusul va fi preluat din internet.

Ca metodologie, ne vom folosi de instrumentarul teoretic de proveniență psihosociolingvistică, pragmatică, etnologică, antropologică.

Links

 • Full text (in Romanian; 19 p., 1019 KB)
 • 10 references and 2 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Felecan, D. (2015). Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română), Diacronia 1 (January 13), A4 (1–19), https://doi.org/10.17684/i1A4ro
  BibTeX:@ARTICLE{felecan2015,
   author = {Daiana Felecan},
   title = {Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {January},
   number = {1},
   eid = {A4},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A4ro},
   pages = "(1–19)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A4/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 4695 / 2084 / 6779

 • Downloads (full text): 24835 / 5421 / 30256