Article
Diacronia 1, January 13, 2015, A3 (1–10)https://doi.org/10.17684/i1A3ro

Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz

Adina Dragomirescu

Affiliations

 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România
 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România

History

Primit: 10 iunie 2014
Acceptat: 8 iulie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Key words

română veche
contact româno-slav
adjectiv relațional
dislocarea formelor verbale
inversiunea auxiliarelor

Abstract

În cercetarea de față este discutată problema influenței slavone asupra sintaxei limbii române (vechi). Se pornește de la ipoteza că multe dintre trăsăturile sintactice ale românei puse pe seama influenței slavone (mai ales în studii puternic influențate ideologic, apărute în perioada comunistă) sînt, de fapt, fie dezvoltări firești în trecerea de la latină la română, comune cu celelalte limbi romanice, fie rezultatul unor tendințe mai generale, manifestate în istoria limbilor indo-europene. Se propune un algoritm de lucru pentru a verifica rolul influenței slavone în existența anumitor trăsături sintactice ale limbii române, care este aplicat la două cazuri concrete din limba română veche: topica adjectivelor relaționale și dislocarea formelor verbale compuse, corelată cu inversiunea auxiliarelor.

Links

 • Full text (in Romanian; 10 p., 190 KB)
 • 29 references and 5 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Dragomirescu, A. (2015). Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz, Diacronia 1 (January 13), A3 (1–10), https://doi.org/10.17684/i1A3ro
  BibTeX:@ARTICLE{dragomirescu2015,
   author = {Adina Dragomirescu},
   title = {Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {January},
   number = {1},
   eid = {A3},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A3ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A3/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1928 / 1956 / 3884

 • Downloads (full text): 3576 / 1924 / 5500