Editorial
Diacronia 1, January 13, 2015, A1 (1–12)https://doi.org/10.17684/i1A1ro

Esențialitatea diacroniei

Francisc Gafton

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 21 decembrie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Key words

organism
evoluție
diacronie
sincronie

Motto

„Teoria selecției naturale trebuie acceptată nu pur și simplu ca o lege biologică, ci ca un principiu al lumii naturale, care își găsește aplicarea adecvată în toate științele vieții și ale minții.” (James Mark Baldwin)

Abstract

Entitățile naturale primare—plantele și animalele—sau derivate—societatea, limba și cultura—apar prin anevoios travaliu diacronic, au a răspunde unor nevoi dezvoltate diacronic, există și funcționează diacronic. Cu toate acestea, prin instrumentele sale, omul poate doar percepe și surprinde fragmentul, fixîndu-l pentru o clipă prelungită, motiv obiectiv pentru care el segmentează realitatea spațio-temporală în conformitate cu propriile proporții și capacități. Aceasta însă nu se poate supune segregării nefirești a unuia dintre produsele și elementele ei, pe deplin neputînd fi înțeleasă decît așa cum există ea, ca întreg. După completarea parcursului sincronic, cea care poate oferi cuprinderea și înțelegerea întregului care devine este calea metodei diacronice.

Links

 • Full text (in Romanian; 12 p., 128 KB)
 • 10 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Gafton, F. (2015). Esențialitatea diacroniei, Diacronia 1 (January 13), A1 (1–12), https://doi.org/10.17684/i1A1ro
  BibTeX:@ARTICLE{gafton2015,
   author = {Francisc Gafton},
   title = {Esențialitatea diacroniei},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {January},
   number = {1},
   eid = {A1},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A1ro},
   pages = "(1–12)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A1/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1989 / 1863 / 3852

 • Downloads (full text): 1777 / 1701 / 3478