“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Structuri de tematizare cu infinitivul în limba română

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 179
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:This paper describes the weak and strong topicalization infinitival structures in Romanian. Special attention is paid to the strong topicalization structure in the old language. Starting from the data in the old language, the author claims that a in topicalizations is a preposition, similar to de in the supine topicalization. This preposition functions as a marker of topicalization.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 4

0Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
2Ramona Cătălina CorbeanuSubiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 692014pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html
21Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013

References in this publication: 13

1Alina-Paula NemțuțIpostaze ale tematizării prin forme verbale nepersonaleEITM, 4, 557-5712011pdf
html
170Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
42Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
192Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
36Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
35Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
84Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: