“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Relaţia descrierii cu diversele tipuri de focalizare în proza postmodernă

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Section Pragmatică și stilistică, p. 205
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[The Relationship between Description and Other Various Types of Focus in Postmodern Prose] The theme underlines the novelty of the description in the postmodern Romanian prose, by the means of dominance of the internal/subjective Focus on the external one. The frequent replacement of the heterodiegetic descriptor-narrator with other types of descriptors (the narratar, the character) determines the deconstruction of the traditional narrative text. To balance the reversed proportion narration-description, the authors use several methods of dynamic description, including trans-textual techniques.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

6Liliana HoinărescuStructuri și strategii ale ironiei în proza postmodernă româneascăFundația Națională pentru Știință și Artă2006
268Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: