“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Asimilarea categoriei de gen a anglicismelor în limbile română şi italiană

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Section Lexic, semantică, terminologii, p. 231
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[The Assimilation of the Gender Category of English Loan Words in Romanian and Italian] The present paper deals with the contrastive study about the assimilation of English loan words in Romanian and Italian regarding the morphological characteristics of gender assignation. The aim of the paper is to underline the differences and the similarities between the two Romance languages. The differences arise mostly because of the absence of neuter in Italian.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 5

53Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
79Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
183Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
90Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: