“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Frazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)

Author:
Publication: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Section Lexic, semantică, terminologii, p. 197
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:[Phraseology And Its Importance for the Lexical Etymology (With Special Reference to Phraseological Borrowings and loan Translations of French Origin in Romanian)] The first part of this paper deals with phraseology as autonomous or independent field of language and with its object of study, the phraseological unit, which includes phrases, collocations and lexical combinations with functional and semantic unity in language. The second part deals with phraseological etymology (both borrowings and loan translations). Romanian has many borrowed and loan translated phrases, collocations and specialized lexical combinations of French origin, which include in their structure a neological word of Latin origin: efect (cf. efecte comice < fr. effets comiques, efecte publice < fr. effets publiques); impozit (cf. impozit progresiv < fr. impôt progressif, impozit proporţional < fr. impôt proportionnel, impozit funciar < fr. impôt foncier); spirit (cf. spiritul legii < fr. l’esprit de la loi, persoană/om de spirit < fr. homme d’esprit, spirit de sacrificiu < fr. l’esprit de sacrifice, spirit de competiţie < fr. l’esprit de la compétition, spirit critic < fr. l’esprit critique, stare de spirit < fr. l’état d’esprit); virtute (cf. virtuţi creştine < fr. vertus chrétiennes, virtuţi cardinale < fr. vertus cardinales, virtuţi teologale < fr. vertus théologales, în virtutea < fr. en vertu de). In our opinion, it is not only very important, but also absolutely necessary to admit a big contribution of the French language when we propose the origin of such lexical units in Romanian and to accept that they illustrate the principle of multiple etymology: from Latin or from Latin and from other language concerning the form and from French concerning the meanings. Only in this manner we can explain for consiliu, efect, familie, impozit, materie, spirit, stat, virtute etc. most of their special lexical and phraseological meanings in Romanian.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 14

3Theodor HristeaEtimologia și importanța ei pentru știința limbiiTeme actuale, 6912009
2Helga Bogdan-OpreaUn caz de etimologie multiplă: procurorLR, LVI (1), 182007html
38Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
86Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
80Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
6Theodor HristeaDin problemele etimologiei frazeologice româneștiLR, XXXVI (2), 1231987pdf
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
4Theodor HristeaContribuții la studiul etimologic al frazeologiei românești moderneLR, XXVI (6), 5871977pdf
149Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
7Theodor HristeaÎmprumuturi și creații lexicale neologice în limba română contemporanăLR, XXI (3), 1851972
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
73Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
221Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
62Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: