“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Caracter naţional şi aspect de masă în preocupările dialectale din Banat la sfârşitul secolului al XIX-lea

Author:
Publication: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 94
ISBN:978-973-109-517-2
Editors:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut, Scriptor
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

39Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: