“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Structuri restrictive în dialectul dacoromân

Authors:
Publication: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 7
ISBN:978-973-109-517-2
Editors:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut, Scriptor
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

162Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
370Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
27Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
67Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
2Mioara AvramParticularități sintactice regionale în dacoromânăSCL, XXVIII (1), 291977
178Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
60Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: