“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Apelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba română

Author:
Publication: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Section Sacred and profane in names in public space, p. 863
Editors:Oliviu Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

1Margareta Manu MagdaGramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba românăDindelegan, 2632017
57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Nicolae MorarSacrul în viziunea lui Nicolae SteinhardtTDR, VI, 403-4122014pdf
html
39Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
4Daiana FelecanObservații privind utilizarea unor alocutive de identificare în limba română actuală – exemplul Președintelui RomânieiOnomasticon, I, 2772010
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
12Christian IonescuObservații asupra sistemului antroponimic românescLR, XXV (5), 5191976

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: