“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Concurența sinonimelor în epoca veche

Author:
Publication: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Section Istoria limbii române. Filologie, p. 267-279
Editors:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:[La concurrence des mots synonymes dans l’époque ancienne]
L’analyse du vocabulaire de l’époque ancienne révèle l’existence des séries de synonymes composées de mots d’origines différentes, emprunts ou bien calques linguistiques. Dans certains cas, les emprunts ou les calques viennent s’ajouter aux termes hérités ou bien aux autres emprunts plus anciens. La relation de concurrence qui s’établit entre les mots ayant la même signification a conduit à la disparition de certains d’entre eux dans la langue.
Key words:l’époque ancienne, emprunt linguistique, calque linguistique
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 17

24Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
73Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
173Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
60Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
120Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
170Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
47Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
49Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
178Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
126Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
216August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
185Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
99I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
34Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
76Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: