“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Biografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului alean

Author:
Publication: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Section Prieteni și colaboratori, p. 470-486
ISBN:978-606-714-389-8
Editors:Adina Chirilă
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 28

1Gheorghe ChivuThe Latin Model in early Romanian linguistic writingDICE, XII (2), 72015pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
9Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
5Gheorghe ChivuLexiconul de la Buda, primul dicţionar modern al limbii româneAUI, LVIII, 45-562012pdf
5Eugen PavelObservații filologice și lingvistice asupra primelor parimiare româneștiDR, s.n., XVI (2), 1432011pdf
html
13Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
86Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
2Gheorghe ChivuDimitrie Cantemir și limba română literară vecheLRM, XVII (10-12), 1332007pdf
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
30Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
61Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
192Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
7Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
82Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
120Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
13Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
232August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
202Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
11Simeon C. MândrescuElemente ungureşti în limba românăTipografia Curții Regale1892

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: