“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre de-ul „calității” – privire diacronică

Author:
Publication: Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, Section Istoria limbii. Istoria limbii literare. Dialectologie. Etimologie, p. 711
Editors:Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela Constantinescu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 2

49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2010LR, LX (3), 307-4532011pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].