“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Modalități de exprimare ale negației în Șeapte taine a besearecii. Iași, 1644

Author:
Publication: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Section Studii, p. 418-428
Editors:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:This article presents the usual means of expressing the negation as it is registered in Şeapte taine a besearecii, an old text published in Iaşi in 1644. My approach takes into consideration different possible ways of expressing the negation. Some of those possibilities are specialized adverbs, such as nu, ba, nici, negative pronouns or adjectives such as nime, nemică, niciun, nicio or adverbials like nicăiuri, nice dănăoară, nice într-un chip. The text proves that some particularities are specific to old Romanian language used in the first half of seventeenth century. There are also some particularities which are innovative, usual for modern language.
Key words:old literary language, philology, negation
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
90Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
63Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
68Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: