“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Câteva idei comparative despre adaptarea termenilor neologici (împrumuturile) în viziunea lucrărilor de specialitate românești și europene

Author:
Publication: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Section Studii, p. 261-276
Editors:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 10

1Elena Dănilă, Gabriela HajaNeologismul din perspectivă lexicograficăSCL, LVI (1-2)2005html
25Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
76Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
23George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
88Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
2Gavril IstrateNeologismul latino-romanic în cadrul vocabularului limbii româneALIL, XXVI, 351977-1978pdf
html
7Theodor HristeaÎmprumuturi și creații lexicale neologice în limba română contemporanăLR, XXI (3), 1851972
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
92Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: