“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Adverbele glotonime românești. Observații lexicale și sintactice

Author:
Publication: Lucrările celui de-al treilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 20-21 noiembrie, 2009, Section Gramatică, p. 405
Editors:Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 2

52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2010LR, LX (3), 307-4532011pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].