“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Grupul nominal românesc (aspecte diacronice)

Author:
Publication: Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (7-8 decembrie 2007), Section Masă rotundă: Gramaticalizare, p. 239
Editors:Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Adina Dragomirescu (secretar de redacție)
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 7

0Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeClassified Proper Names in Old Romanian: Person and DefinitenessDPs, 1002015
0Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeArticol hotărât referenţial vs articol hotărât expletiv. Situaţia numelor propriiNeamțu, 1682015pdf
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
10Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].