“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre substantivele de gen comun în limba ucraineană (pe materialul graiului ucrainean al localității Ruscova, jud. Maramureș)

Author:
Publication: Lucrările simpozionului internațional „Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea”, Cluj-Napoca, 8-9 aprilie 2011, Section Lingvistică, p. 99
Editors:Katalin Balázs, Ioan Herbil
Publisher:Casa Cărții de Știință
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].