“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Articulat sau nearticulat? Câteva probleme legate de DOOM

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 481
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Nou tiraj al DOOM2, aflat în pregătire, a pus pentru autoare şi problema oportunității de a se păstra/introduce, la un număr relativ mare de intrări – anumite substantive comune şi proprii –, mențiunea că este vorba de cuvinte/forme articulate, deşi aceasta este uneori în contradiţie cu concepţia actuală despre ceea ce se considera până nu de mult articol. Desigur, depinde cum înțelegem articolul: ca expresie a categoriei gramaticale a determinării sau ca membru al unei clase de forme care îndeplinesc şi alte funcţii. Or, în DOOM nu se pretinde că, la formele caracterizate ca articulate, elementul enclitic sau proclitic exprimă determinarea. Inventariind diferitele situații existente, contribuția de față aduce argumente în favoarea păstrării în DOOM, cel puţin deocamdată, a acestui mod de descriere. Subliniez însă că este vorba, de cele mai multe ori, numai de o etichetă: ea exprimă faptul că asemenea cuvinte, comportând unități din inventarul de elemente reunite prin tradiție sub numele de articol, sunt articulate numai formal.
Key words:articulare, determinare, nearticulare, substantiv comun, substantiv propriu
Language: Romanian

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

382Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4Adina DragomirescuSubstantivele neologice recente și adaptarea lor morfosintacticăSCL, LVI (1-2)2005html
2Luciana Peev, Felicia ȘerbanClasificarea morfologică a substantivelor neologice terminate în vocalăSCL, LVI (1-2)2005html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: