“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Observații asupra strategiilor epistemice și evidențiale (secolul al XVII-lea ‒ începutul secolului al XIX-lea)

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 109
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Analiza pe care o propunem se concentrează asupra funcțiilor pragmaretorice ale strategiilor epistemice și evidențiale. Aceste strategii presupun o utilizare intenționată a anumitor marcatori epistemici și evidențiali, nu întotdeauna gramaticalizați. Uzul strategic, în cazul textelor pe care le avem în vedere (cronici, corespondență), relevă o anumită poziționare (stancetaking) față de evenimentele prezentate, o modalitate de protejare a ethosului, dar și manevrarea atribuirii cunoașterii sau a dreptului de a cunoaște anumite aspecte. Nu vom avea în vedere doar situațiile gramaticalizate (de exemplu, utilizarea conjunctivului perfect sau a condiționalului), ci și comentarii metadiscursive ale naratorilor.
Key words:modalitate epistemică, evidențialitate, strategii discursive
Language: Romanian

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: