“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)

Author:
Publication: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 221
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:[Observations sur la position du sujet en ancient roumain (le XVIe siècle)]
Cette étude de syntaxe diachronique s’appuie sur la position du sujet en ancien roumain, précisément dans des textes originaux et des traductions du XVIe siècle. L’auteur a analysé séparément la position du sujet dans la proposition principale et dans la proposition subordonnée.
Key words:
  • subiect, topica, antepoziţie, postpoziţie, tematizare, grup nominal
  • sujet, ordre des mots, antéposition, postposition, thématisation, groupe nominale
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 15

19Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
4Dana NiculescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. GerunziulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
25Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
170Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
20Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
3Marina RădulescuDespre sintagmele (cu valoare de subiect) legate prin „și cu”Aspecte, II2003pdf
html
123Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
216Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
124Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
85I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
6Maria RădulescuObservații asupra topicii subiectului și a predicatului în limba română din secolul al XVI-leaSCL, XX (1), 411969
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
133Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: