“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

A vărsa apă în mare – simplă traducere sau calc frazeologic?

Author:
Publication: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editors:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

4Cristinel MunteanuNu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)LRM, XVI (4-6), 1062006pdf
47Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
86Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
222Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: