“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Alexandru Gafton – o personalitate a filologiei româneşti

Author:
Publication: Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului, p. 71
ISBN:978-606-772-139-3
Editors:Petre Gheorghe Bârlea
Publisher:Editura Bibliotheca
Place:Târgovişte
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

3Alexandru GaftonRenaşterea filologieiRITL, VII (1-4), 452013pdf
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
7Alexandru GaftonPrincipiul diacronic în edificarea normei literareControverse, I, 3472010pdf
66Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: