“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Tipologia relaţiilor sintactice în limba română

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 95
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 14

16Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
376Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
58Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
18Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
98G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
205Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
132D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
215Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
45G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
11Sorin Stati, Gheorghe BulgărAnalize sintactice și stilisticeEditura Didactică și Pedagogică1970
30Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
79Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
8D. D. DrașoveanuDespre natura raportului dintre subiect și predicatCL, III, 1751958

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: