“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Conceptul de ambiguitate şi interpretarea discursului literar: de la stilistica funcţională la cea cognitivă

Author:
Publication: Ion Coteanu - in memoriam, p. 403-412
ISBN:978-606-16-0467-8
Editors:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

0Sebastian DrăgulănescuLudic and intertextuality in the poem Umbra lui Istrate Dabija VoievodJRLS, 7, 496-5032015pdf
html
3Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014

References in this publication: 9

5Ștefan MunteanuLingvistică și stilisticăEditura Universității de Vest2005
26Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
89Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
48Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
3Ion CoteanuPentru o definire paradigmatică a literaturiiSCL, XXXVI (5), 3881985
16Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
II. Limbajul poeziei culte
Editura Academiei1985
122George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
64Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
84Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: