“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre utilizarea lui „de” relativ în româna veche

Author:
Publication: Ion Coteanu - in memoriam, p. 335-343
ISBN:978-606-16-0467-8
Editors:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 18

166Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
374Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
24Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
17Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
121Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
73Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
1Emil VrabieÎncercare asupra etimologiei pronumelui relativ de ‘care’SCL, LI (1), 2572000
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
66Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
122Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
33Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
181Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
56Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
74Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
81I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
129Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
8Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 2511922-1923pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: