“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Noms fonctionnels et représentation dans l`iconographie attique des satyres. Essai de modélisation

Author:
Publication: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 633
ISBN:978-606-543-176-8
Editors:Oliviu Felecan
Publisher:Editura Mega
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Nume funcționale și reprezentare în iconografia atică a satirilor. O tentativă de formalizare]
În corpusul de texte grecești de epocă arhaică și clasică, satirii constituie prin excelență un personaj colectiv și anonim. Acest anonimat lasă însă loc în ceramica atică unei onomastici funcționale variate și lipsite de orice paralele textuale, care se realizează la nivelul inscripțiilor ce acompaniază reprezentările figurate ale satirilor. Pendulând între aluzii comice, referințe cultice și cvasi-personificări, aceste nume de satiri au fost catalogate încă de la începutul secolului XX, dar nu au fost studiate sistematic nici în raport cu figurile pe care le însoțesc, nici în contextul mai larg al scenelor și obiectelor pe care apar. Pornind de la studiul de caz al unui crater cu figuri roșii atribuit Pictorului lui Cadmos (Ruvo, Museo Jatta 1093), acest articol își propune să schițeze un model al relației dintre reprezentările figurate ale satirilor și numele funcționale care le sunt atașate. Conceput ca o distincție între cinci grade de autonomizare semantică a inscripției față de imagine, acest exercițiu de formalizare poate constitui fundamentul unei metode pertinente de analiză a iconografiei satirilor.
Key words:Grèce ancienne, céramique, attique, iconographie, onomastique, satyre, modélisation, autonomisation sémantique
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

70Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: