“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexicul afectivităţii în poezie: Alexandru Philippide

Author:
Publication: Ion Coteanu - in memoriam, p. 225-240
ISBN:978-606-16-0467-8
Editors:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

19Gabriela StoicaAfect și afectivitate
Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche
Editura Universității din București2012
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
5Maria Cvasnîi CătănescuElemente de retorică românească
Poezie, proză, text dramatic
ALL Educațional2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: