“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Relaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipoteză

Author:
Publication: Ion Coteanu - in memoriam, p. 215-224
ISBN:978-606-16-0467-8
Editors:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

54Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013

References in this publication: 9

372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
14Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
40Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
4Alexandru GraurDe nouveau sur l’article postposé en roumainRRL, XII (1), 31967
35Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: