“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Presentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iată

Author:
Publication: Diachronic Variation in Romanian, p. 419-447
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editors:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Publisher:Cambridge Scholars Publishing
Place:Newcastle upon Tyne
Year:
Language: English

Citations to this publication: 5

References in this publication: 28

7Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
150Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
64Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
149Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
12Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
83Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
62Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
2Andra ȘerbănescuDespre statutul lui uite vs. uită-teSCL, XLII (3-4), 1511991
75Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
65Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
156Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
162Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
47Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
37Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
43Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
70I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
163Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
119Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
28Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
298Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
195Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
174Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
1Al. ProcopoviciAdecăte(a), adecăle(a), adecătele(a); de-a’ncâtelea; uite-uităDR, X (1), 721938-1941pdf
145Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
88I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
31Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
114Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
89Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: